nasilie.jpg

От средата на месец август Фонд за превенция на престъпността ИГА започна изпълнението на проект „Център за превенция на домашно насилие“, който ще продължи 4 месеца и ще се реализира на територията на област Пазарджик. Това е поредният проект с цел превенция на домашното насилие и в подкрепа на пострадалите и на извършителите.

Проектът е одобрен след участието на организацията в конкурсна процедура на Министерство на правосъдието.

В рамките на проекта експертите на организацията ще предоставят услуги в Бюрото за консултиране, насочване и подкрепа както на пострадали от домашно насилие, така и на извършители. Предвидени са и мобилни консултации.

За цялата страна са одобрени общо 19 проекта.

Проектът се изпълнява по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с рег. № 93-00-262/17.08.2021 г., сключен с Министерство на правосъдието.
Loading...