Tag: "Microsoft Cloud for Retail"

четвъртък 25 ноември 2021 - 13:16:28

Иновативни решения за справяне с разхищението на храна

Системата Microsoft Cloud for Retail подпомога търговците на дребно и компаниите в посока устойчиво развитие