Реклама

ПРЕДИЗБОРНА ОФЕРТА - Местни избори 2023 (pdf формат) 

Информация за сключените договори за Местни избори - 2023:

1. Сключен договор на 27.09.2023 г. с Петър Николаев Куленски за отразяване на предизборната кампания в Местни избори - 2023. Срок на договора: от 29 септември до 27 октомври 2023 г. включително. Сума: 1430 лв.
2.Сключен договор на 29.09.2023 г. с Политическа партия ГЕРБ за отразяване на предизборната кампания в Местни избори - 2023. Срок на договора: от 29 септември до 27 октомври 2023 г. включително. Сума: 1030 лв.
3.Сключен договор на 29.09.2023 г. с МК "Новото време" за отразяване на предизборната кампания в Местни избори - 2023. Срок на договора: от 29 септември до 27 октомври 2023 г. включително. Сума: 2830 лв.Рекламна оферта (в сила от 1 януари 2022 г. )

сряда 31 август 2022 - 13:05:59