pz_obshtina1.jpg

С цел осигуряване на възможност децата в задължителна предучилищна възраст да отсъстват от занятия по преценка и желание на родителите, кметът на община Пазарджик, Тодор Попов, е внесъл в Министерството на образованието мотивирано предложение за издаване на нарочна заповед на министъра на образованието, съобщиха от местната администрация.

На 11.03.2021 г. директорът на РЗИ – Пазарджик д-р Фани Петрова издаде заповед за въвеждане на временни противоепидемични мерки за област Пазарджик, считано от 00:00 часа на 12.03.2021 г. до 01.04.2021 г. Сред тях е и възможността децата в задължителна предучилищна възраст (5- и 6-годишните) да отсъстват от занятия по преценка и желание на родителите след писмено уведомление до директорите на съответните детски заведения.
В Наредба на образователното министерство обаче е реглраментирано, че това става със заповед на министъра на образованието след внесено мотивирано предложение от кмета на общината.

От Община Пазарджик поясниха, че детските градини на територията на община Пазарджик продължават да работят при стриктното спазване на въведените временни противоепидемични мерки от директора на РЗИ-Пазарджик.
Loading...