obs291221_1.jpg

В сянката на дебатите по актуализацията на бюджета и тегленето на кредит минаха две точки от дневния ред на миналото заседание на общинския съвет в Пазарджик.

По своето същество те са отговор в иновативен аспект на разразилата се енергийна ценова криза.
Секретарят на Общината Румен Кожухаров докладва проект на решение относно поемане на дългосрочен дълг от Община Пазарджик, за обезпечаване на договор с гарантиран резултат (ЕСКО) за проектиране, доставка и внедряване на система за външно изкуствено осветление в град Пазарджик. Той припомни, че от монтираните 7327 улични осветителни тела на територията на град Пазарджик към настоящия момент около половината в резултат на извършваните ремонти и реконструкции на улици и градски пространства са подменени с енргоспестяващи LED осветители. Последният значим проект, който беше реализиран е за над 1000 бр. и се осъществи посредством 100 % безвъзмездно финансиране от Европейското Икономическо Пространство по т. нар. "Норвежки фонд".
Имахме амбицията и идеята, че ще може да продължим тази политика и реализиране на допълнителни проекти във връзка с предварително анонсираните възможности, че ще могат да бъдат финансирани от Плана за възстановяване и развитие, който, за съжаление, беше внесен много късно от правителството в ЕК и все още нямаме никаква идея какво и кога ще може по него да се финансира, обясни Кожухаров и посочи, че тенденцията за увеличаване цените на ел. енергията, започнала още в началото на лятото, сочи към това, че колкото по-рано се вземат мерки и се реализират инвестиции, толкова по-добре.
Така след възложено енергийно обследване на останалата част от уличната осветителна система е установено, че за внедряване на настоящата система за външно изкуствено осветление ще бъдат необходими средства в размер на 1 451 947,73 лв., ще се постигнат 65 % енергийни спестявания, със срок на изплащане – 5 години, срок на възвръщане на инвестицията – 5 години. Спестеният разход ще е в размер на 279 338 лв. годишно.
Единствено след уточняваща реплика от Евтим Янев, че на практика бъдещата фирма изпълнител по т.нар. ЕСКО договор ще тегли кредита за реализацията на проекта и впоследствие ще и бъде изплащана сумата, която е резултат от икономията на ел. енергия, 33-ма общински съветници гласуваха за поемане на дългосрочен дълг от Община Пазарджик, за обезпечаване на договор с гарантиран резултат (ЕСКО) в максимален размер на стойност 1 451 947,73 лева с ДДС.
Това на практика означава, че в Пазарджик ще бъдат подменени всички улични лампи с енргоспестяващи LED осветители.

Второто предложение се отнася до членство на Община Пазарджик в Сдружение с нестопанска цел „Балкански водороден клъстер“. Организацията си поставя амбициозната цел да работи, популяризира и реализира проекти, които са свързани с проекти за използването на зелена енергия.
"Знаете, че водородът е една от опциите, които се дискутират много активно навсякъде. Очакванията са, че в следващите години ще бъдат заделени средства по грантови схеми точно по такива проекти и използването на такава енергия. Така че едно такова участие би ни било от полза, защото ще можем да получаваме достатъчно подробна информация, от една страна, а от друга - бихме могли да участваме в различни проекти, които в голямата си част са междуобщински и дори междудържавни", обясни Кожухаров.
Повече от 20 общини в България, висши училища и общини от съседни държави вече са членове на сдружението.
Редовният членски внос е в размер на левовата равностойност на 20 (двадесет) евро на месец или 240 (двеста и четиридесет) евро на година.

 

 

 
Loading...