str_uch2022.jpg

С геотермална енергия ще се отоплява училището в Стрелча. Общината спечели проект на стойност 692 989 лв., чрез който значително ще бъдат намалени разходите за отопление на средното училище в града.

Проектът  „Използване на геотермална енергия за отопление и охлаждане на общинско училище СУ „Св. св. Кирил и Методий", гр. Стрелча" е сред шестте одобрени на национално ниво проекти, които ще бъдат финансирани по линия на програмата „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“ на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014–2021 г.“

 Дейностите, които ще бъдат реализирани, включват изграждане на трасе на топлопровод  до сградите на училището, изграждане на буферен резервоар за съхранение на минералната вода, монтиране на енергийна термопомпена централа и отоплителни тела – вентилаторни конвектори.

 С реализирането на проекта ще бъдат намалени драстично разходите за отопление, както и вредните въглеродни емисии от изгарянето на въглищата, които в момента са основния източник на отопление на училището.

 Икономисаните средства ще бъдат използвани за образователни и извънкласни  дейности на учениците, съобщиха от местната администрация.


str_dron2022.jpg


Loading...