obs20220224.jpg

„В Пазарджик, за разлика от много други градове, включително и областни, е имало и ще продължи да има обществен транспорт. Ще направим всичко възможно за това. Продажбата на част от акциите, собственост на Община Пазарджик в капитала на „Тролейбусен транспорт” АД, не крие риск за прекратяване на дейността му. Това е гарантирано с дружествения договор, в който е записано, че прекратяването на дружеството става с решението на всички съакционери. Ако един от съдружниците реши, той сам не може да го направи. А и не е логично, самият той лично е инвестирал в закупуването на нови тролеи! Услугата ще продължи да се поддържа както и досега. Ние можем да продадем акциите, защото няма никакви рискове, ще получим приходи и все пак всичко е под условие, че някой иска да ги купи”. Това заяви кметът на Пазарджик Тодор Попов в отговор на питания от общински съветници по време на дебата за откриване на процедура за продажба на до 25% от капитала на „Тролейбусен транспорт – Пазарджик” АД, представляващи до 50% от акционерното участие на Община Пазарджик в търговското дружество. По предложение на съветниците процентът за продажба бе намален на до 20%, с което кметът като вносител се съгласи.

В коментар по темата общинският съветник Евтим Янев допусна, че лошите финансови резултати на дружеството се дължат и на факта, че другият съдружник е автобусният превозвач на Пазарджик и той няма интерес да развива тролейбусната дейност. Янев посочи, че е имало години, в които дружеството е било на печалба.

В отговор на въпроси на общинските съветници кметът изясни, че общината няма нужда да кандидатства за компенсации за скъпия ток, тъй като има правителствено решение по отношение на общините, които ще бъдат компенсирани до месец април. „Чест прави на държавата, че компенсира и всички видове обществен транспорт”, подчерта още Тодор Попов.

С решението си съветниците започнаха процедурата за продажба на акции на дружеството, като на следващи заседания на тяхното внимание ще бъдат конкретни параметри от счетоводния и финансов анализ.
Loading...