vd_budjet22.jpg

“Бюджетът на Община Велинград е кризисен, консервативен и лимитиран.”

С тези думи зам.- кметът Атанас Палигоров накратко обобщи финансовата рамка на документа, който беше представен в Голяма зала на общината днес. На събитието се очакваха и граждани, които да изразят своите предложения, но то бе уважено от само двама души. Прогнозите на Палигоров са, че дори при 100%-ова събираемост на данъците и таксите, средствата няма да са достатъчни за покриването на заложената разходна част. Той припомни още, че само двата безлихвени кредита към Министерството на финансите възлизат на 5.900.000 лева. Общината ще направи постъпки за отлагането на единия кредит и рефинасирането на втория, обясни зам.- кметът и допълни, че ще се направят опити за тегленето на кредит за разплащане на дългове на общината от минали години.
7 милиона лева наследени задължения все още се изплащат, допълни той.
“Общината е в затруднено финансово положение, но обстановката е такава и работим, според условията”, заяви главният счетоводител Тодор Масларов, който представи приоритетите на общинското ръководство през настоящата година:
Успешното приключване на важни инфраструктурни проекти и усвояване на Европейски средства за програмен период 2021 г. - 2027 г.; запазването на културните ценности, развитие на спорта и културния туризъм; инфраструктура, образование, здравеопазване, социална сфера; привличане на стратегически инвеститори в екологично чисти и високотехнологични сектори;
По думите му, за да бъдат постигнати тези цели, е необходима строга финансова дисциплина и контрол върху приходите и разходите на общината.
Той обясни още, че има леко завишение на постъпленията по линия на централния бюджет по всички пера, с изключение на субсидията за зимното почистване. Това се дължи на факта, че около 30 км. от общинската пътна мрежа е прехвърлена към републиканската.
Що се отнася до събираемостта на данъците и таксите, през 2021 г. тя е рекордна - 74%, обясни още Масларов.
Акцентите в капиталовата програма бяха презентирани от Петър Кондев, нач.- отдел ИБКТ в общината.
Той съобщи, че в проекта за капиталовите разходи са предвидени средства в размер на 16.722.000 лв., като от целевата субсидия от републиканския бюджет, на общината са предоставени 1.104.300 лв, което е с 217.200 лева повече от миналата година.
Средствата от ПМС и ведомствата са 8.137.293 лв., проектите, финансирани по европейски фондове, са в размер на 3.298.817 лв. и от собствени приходи от продажба на земя и общински имоти - 4.181.514 лв.
“Програмата за капиталови разходи на общината е динамична и отворена през цялата година и ще претърпява допълнения и корекции”, обясни Кондев.
Предстои “Бюджет 2022” да бъде внесен за обсъждане на сесия на ОбС, Велинград.
Можете да се запознаете в детайли с документите на официалната страница на общината: velingrad.bg

 

 

 
Loading...