oblast_sgr.jpg

 Областна администрация Пазарджик изпрати писмо до  ПА медия по повод интервю пред изданието, в което писателят Илиян Кузманов изрази възмущението, че неизвестни лица са откраднали параклиса, който той постави на ул. „Пейо Яворов“. В интервюто той сподели и за отправени срещу него заплахи. По този повод Областният управител на Пазарджик е предприел необходимите действия и информира медията за това, че демонтажа на параклиса всъщност представлява изваждане на металните му крака от почвата до дървото, където е бил поставен. Параклисът е махнат, тъй като е поставен върху общински терен без необходимите разрешителни за това. В своята цялост параклисът е иззет за съхранение в склад на ОДМВР-Пазарджик. Извършената от ДАНС проверка не е установила наличие на заплахи и/или посегателства срещу националната сигурност на Република България и „в този смисъл няма данни, че визираното в сигналите деяние е извършено с мотиви, формирани на верска основа“, се казва още в писмото на институцията. С пълния му текст може да се запознаете по-долу:

Във връзка с публикувано интервю с г-н Илиян Кузманов на 10.01.2023 г.,  в www.pa-media.net, предоставяме информация за предприетите действия от страна на институциите след подадените отворени писма от г-н Илиян Кузманов, председател на Фондация Арт Ангел до Областния управител на област Пазарджик с вх. № 1900-1/04.01.2023 г. и вх.1900-1-1/06.01.2023 г.

В писмата си до Областния управител г-н Илиян Кузманов изразява възмущението си от извършен вандалски акт от неизвестни лица – разрушаване на поставения от него религиозен монумент – Християнски параклис на централната улица „Пейо Яворов“ в град Пазарджик, свързан с Гиньо Ганев. Твърди също, че срещу него са отправяни заплахи за живота му, което го е принудило да напусне страната. Интернет страницата на създадената от него фондация е била подложена на хакерски атаки. „Надявам се този вандализъм, граничещ с духовен терор да послужи за достатъчен мотив да се сезират всички компетентни органи и да се демонстрира, че ние сме едно законово общество. Като прокуратурата и полицията направят пълна ревизия на случаят Илиян Кузманов и неговото пребиваване в Пазарджик“, цитат от писмото на г-н Кузманов до Областния управител.

Предвид наведените доводи за извършени престъпления, писмата на г-н Илиян Кузманов са изпратени от Областния управител по компетентност за извършване на проверка до ОДМВР Пазарджик и Окръжна прокуратура Пазарджик /изх.№1900-1-2/06.01.2023 г./, до ТДНС Пазарджик при ДАНС за сведение /изх.№9200-1-3/06.01.2023 г., както и до Община Пазарджик изх.№1900-1-4/06.01.2023г., за предоставяне на информация с какъв акт Общината е разрешила поставянето на параклиса, както и дали е издавано разпореждане за неговото премахване.

С постановление от 01.02.2023 г. Окръжна прокуратура Пазарджик изпраща по компетентност всички материали по образуваната преписка до Районна прокуратура Пазарджик за проверка за извършени престъпления по чл.164 ал.2 от НК и чл. 144 ал.3 от НК.

С писмо вх.1900-1-7/07.02.2023 г., Община Пазарджик уведомява Областния управител, че в Общинска администрация Пазарджик няма постъпила документация за описания параклис /метална конструкция, частично остъклена, находяща се в гр. Пазарджик на ул. „Пейо Яворов“/  и няма издадено Разрешение за поставяне или Разрешение за строеж на същия. Няма и постъпили жалби относно параклиса и не са предприемани административни действия за премахването му.

С писмо с вх.№1900-1-8/17.02.2023 г., началникът на РУ Пазарджик към ОДМВР Пазарджик, уведомява Областният управител, че във връзка с постъпилия от него сигнал е извършена проверка, от която става ясно, че Параклисът е установен и иззет за съхранение в склад на ОДМВР Пазарджик. Религиозният монумент е бил демонтиран през м. октомври 2022 г. от собственика на помещението, ползвано под наем от г-н Илиян Кузманов, веднага след неговото напускане през месец септември 2022 г., защото е поставено върху общински терен без да има съответните разрешителни за това. Фактическият демонтаж се е състоял в изваждането на металните крака на конструкцията от почвата. Параклисът е предаден от същото лице в абсолютна цялост и неповредено.

В хода на извършената проверка от страна на РУ Пазарджик, по случая не са събрани достатъчно данни и доказателства, които да сочат за извършено престъпление. Преписката е изпратена в Районна прокуратура Пазарджик

По случая е извършена и проверка от ДАНС, която с писмо с наш вх. № 1900-1-9/14.03.2023 г. е уведомила Областния управител, че не е установено наличие на заплахи и/или посегателства срещу националната сигурност на Република България, съгласно чл. 4, ал. 1 от Закона за ДАНС, които да са относими към компетентността на органите на Агенцията. В този смисъл няма данни, че визираното в сигналите деяние е извършено с мотиви, формирани на верска основа.

За предприетите действия и извършените проверки от страна на институциите, г-н Илиян Кузманов е уведомен по надлежния ред.
Loading...