oic2023050912.jpg

Областен информационен център - Пазарджик и Община Пазарджик отбелязаха 9 май с програма, посветена на Деня на Европа. На централния площад „Константин Величков” имаше концерт с участието на съставите от ОДК-Пазаррджик.

В рамките на събитието ОИЦ – Пазарджик бе разположил открита приемна, на която експертите предоставяха актуална информация по Европейските фондове за споделено управление 2021-2027 г. В информационния ден се включиха и експерти от община Пазарджик, които работят по проект „По-чист въздух за Пазарджик“, по който ще могат да се сменят безплатно отоплителни уреди (печки, котли, камини) на дърва и въглища, с нови екологични отоплителни устройства (климатик, термопомпа и устройства изгарящи пелети) на кандидати, чиито имот е разположен в регулационните граници на населените места в община Пазарджик. Акцент беше поставен и върху проект „Родители в заетост“, който осигурява по-добър баланс между професионалния и личен живот на родителите чрез осигуряване на безплатна детегледачка, както и услуги за улесняване достъпа до заетост.

Така чрез откритата приемна експертите на ОИЦ имаха възможност да се срещнат и разговарят с потенциални бенефициенти по програмите.


oic202305091.jpg


Loading...