vlak_vecher.jpg

По повод Международния ден на детето БДЖ и тази година ще спази традицията и ще подари безплатно пътуване на всички деца на възраст до 14 години.

 Младите пътници могат да се възползват от тази възможност от 00:00 ч. до 24:00 ч. на 1-ви юни във всички пътнически и бързи влакове. При условие, че пътуването започва с нощен влак, който заминава преди 24:00 ч. на 1-ви юни, безплатното пътуване важи до пристигането на влака в крайната гара на следващия ден.

 Възрастта на децата се удостоверява с копие на акт за раждане или друг документ доказващ възрастта, както и с железопътни карти „Дете” и „Учащ”. Запазените места за всички категории влакове, спалните места и разликата за пътуване в първа класа се заплащат. Децата на възраст до 10 години задължително пътуват с придружител.

 От БДЖ пожелават на децата щастливо детство, усмивки и весели игри през лятната ваканция.
Loading...