nap_e_usl.jpg

Всички ученици, които са завършили средното си образование тази година и са се дипломирали, но не са започнали работа или ВУЗ веднага, трябва сами да внасят здравните си осигуровки, напомниха от НАП - офис Пазарджик. За периода от завършването през юли до началото на академичната година през октомври, тазгодишните абитуриенти трябва да внесат здравните си осигуровки за своя сметка. Причината за това е, че те не попадат в нито една от двете категории - ученици или студенти, които се осигуряват за сметка на държавния бюджет. Зрелостниците трябва да подадат декларация образец 7 – „Данни за възникване на задължение за внасяне на здравноосигурителни вноски и за избрания осигурителен доход на основание чл. 40, ал.5,т. 1 от Закона да здравното осигуряване“. Документът се подава до 25-о число на месеца, следващ месеца, през който е възникнало задължението за осигуряване.

За област Пазарджик това са 1578 зрелостници, по данни на РУО Пазарджик.

На интернет страницата на НАП е поместена и информацията за попълване и подаване на декларация образец 7, както и образец на формуляра, който може да бъде изтеглен. Подаването на декларацията може да стане в офис на НАП, по пощата с обратна разписка или по електронен път чрез Персонален идентификационен код /ПИК/, който се получава безплатно от офис на приходната агенция.
Сумата за здравни осигуровки, заплатени от безработни лица през 2023 г. е в размер на 28,40 лв. месечно и се внася до 25-о число на следващия месец.
Loading...