hiv.jpg

РЗИ Пазарджик се в ключва в Националната кампания с поредица инициативи. Целта на кампанията е да се фокусира общественото внимание към заболяването СПИН, да се повиши обществената осведоменост за начините на предаване и на предпазване от ХИВ и други сексуално предавани инфекции. Според данни на Обединената програма на ООН за ХИВ/СПИН през годините на COVID пандемията напредъкът в борбата с ХИВ/СПИН се е забавил, затова предоставянето на услуги за превенция, тестване, лечение и грижа за ХИВ продължава да бъде сериозно предизвикателство за здравните системи.

В двете седмици до края на август – в периода от 14.08.2023 г. до 31.08.2023 г., ще се проведе безплатно и анонимно изследване за ХИВ/СПИН с бързи тестове в РЗИ Пазарджик. От 9.00 ч. до 16.00 ч. всеки желаещ, може да провери безплатно своя ХИВ статус в лабораторията на здравната инспекция.

На 16.08.2023 г. инспектори от отдел „Профилактика на болестите и промоция на здравето“ /ПБПЗ/, „Обществено здраве“ съвместно с доброволци от Български младежки Червен кръст ще раздават здравно-информационни материали и презервативи в централна градска част на град Пазарджик.

На 17.08.2023 г. екип на РЗИ Пазарджик, включващ лаборант и инспектори от отдел ПБПЗ, ще изследват желаещи потребители от ЦНСТ град Брацигово. Ще се изнесе презентация на тема «ХИВ/СПИН и как да се предпазим». В същия ден в ромска махала град Брацигово със съдействието на здравния медиатор Дончо Асенов ще се изнесе беседа пред младежи на тема: „Сексуално предавани инфекции, рисково поведение и нежелана бременност“.

През целия период на кампанията ще се раздават здравно-промотивни материали, включително на плажове и басейни.

Единственият начин човек да разбере своя ХИВ-статус е като си направи изследване, напомнят от РЗИ.
Loading...