buro_truda.jpg

Дирекция “Бюро по труда”- Пазарджик уведомява работодателите от общините  Пазарджик и Лесичово, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) през септември 2023 г., както следва:

Мерки за насърчаване на работодателите (в съответствие с чл. 50, ал. 3 от ППЗНЗ, след обявяване на процедура за подбор на работодатели), които разкриват работни места и наемат (кандидатства се от 20 – 29 септември, вкл.):

  • безработни лица с непрекъснато поддържана регистрация не по-малко от 6 месеца или безработни лица до 24-годишна възраст, или безработни над 50 години, или безработни лица с основно и по-ниско образование (чл. 51, ал. 1 от ЗНЗ) - свободни средства - 1 715 лв.;
  • безработни лица с трайни увреждания (чл. 51, ал. 2 от ЗНЗ) - свободни средства - 2 931 лв.

 

Считано от 20.09.2023 г. може да се кандидатства /по реда на чл.50, ал.4 от ППЗНЗ/и по:

  • Програми за обучение и заетост (кандидатства се, считано от 09.2023 г.):
  • Национална програма „Помощ за пенсиониране“- свободни средства - 5 502 лв.;
  • Национална програма за заетост и обучение на хора с трайни увреждания - свободни средства - 5 896 лв.
  • Обучения на безработни лица за придобиване на професионална квалификация, с осигурено работно място - свободни средства - 8 293 лв.;.

 

За ползване на горепосочените преференции, работодателите могат да подават заявки за свободни работни места и необходимите документи, както следва:

- за насърчителните мерки по реда на чл.50, ал. 4 от ППЗНЗ, националните програми, за които не е регламентирана процедура (НП ЗОХТУ и НП ПП) и обучения на безработни и заети лица , считано от 20.09.2023 г.;

- за насърчителните мерки по реда на чл.50, ал. 3 от ППЗНЗ в срок от 7 работни дни от публикуване на обявата (в периода от 20.09.2023 г. до 29.09.2023 г., включително).

 

Допълнителна и конкретна информация може да се получи в: Дирекция “Бюро по труда” - Пазарджик, както и на тел. 034/44-57-77

 

 

 
Loading...