veloaleq051223_1.jpg

Започна полагането на повърхностната настилка на два обекта, чиято реновация започна преди около 3 месеца – велоалеята Пазарджик – с. Ивайло и участък от тротоарите по ул. „Ст. Караджа“ – от ул. „В. Левски“ до бул. „К. Честименски“. Ремонтните дейности стартираха някъде в началото на септември. Което лесно може да бъде интерпретирано като предизборна инициатива. И не спря след изборите. Дори последните дни се вижда увеличаване интензитета на работа, включително събота и неделя. Та, до Коледа може и да приключи.

Погледнато добронамерено, с огромна доза наивитет, изглежда като знак за толкова артикулираната приемственост.

И докато асфалтирането за алеята е очаквано и разбираемо, то за тротоара е иновативно за последните 30 години. Всъщност технологията не е нова и е позната не само за пазарджиклии от времето на соца. Но пък и това може да бъде интерпретирано като приемственост.

А доколко е успешна - може да се съпостави със съседния тротоар по разделителната ивица на „Ст. Караджа“. Ако може да бъде открит под тревата. Както и със състоянието на тротоара до велоалеята за Ивайло, пък и на различни места в Пазарджик.

Всъщност, с не по-малък скепсис бе посрещнато цветното бетониране на тротоари в града и все още хейтвано в социалните мрежи.

Сигурно финансовата съпоставка изглежда убедително, естетичната е въпрос на лично възприятие.


trotar_st_karadja.jpg


Loading...