obl_zam_obl2021.jpg

„Приоритетната задача в работата ни ще е организацията на провеждането на прозрачен и честен вот по време на Парламентарни избори - юли 2021 г. Изцяло е обезпечена работата на Районната избирателна комисия, не без съдействието на Община Пазарджик”, Това заяви Областният управител Иван Васев на първата си пресконференция.

 

„Ще представя на вниманието на директора на ОДМВР – Пазарджик някои добри практики от миналото. На първо място – да се направи задълбочен анализ на всички на всички сигнали и данни за лица и групи лица, които на предходни избори са осъществявали незаконна дейност във връзка с купуването и продаването на гласове, как са отработвани тези сигнали, качеството на отработване, всички ли са постъпили в компетентната прокуратура.

На второ място, ще направя предложение преди, по време и след изборите всички сигнали и проверката по тях да бъде осъществявана на ротационен принцип, т.е. служители от едно структурно звено да извършват проверка в на територията на друго структурно звено.

На трето място – обезпечаване на явното и негласно наблюдение с всички предоставени от закона правомощия”.  Това каза Иван Васев, като подчерта, че това са негови предложения, които предстои да обсъди с институциите. „Ще осъществя и среща с Районна прокуратура Пазарджик – какво е впечатлението на прокурорите с оглед отработването на сигналите”, посочи още Областният управител на Пазарджик.  

 

 
Loading...